Yn arbennygu mewn dylunio pensaernïol, ymgynghori cynllunio, cadwraeth a rheoli prosiectau rydym ar hyn o bryd yn gweithio ar brosiectau yn Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin a Pharc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Ceisiadau Cynllunio Mawr

Yn unol â Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012, cyn cyflwyno cais cynllunio yn ffurfiol i’r Awdurdod Cynllunio Lleol, mae’n ofynnol i’r ymgeisydd gynnal ymgynghoriad cyn ymgeisio fel bod pobl yn cael cyfle i roi sylwadau uniongyrchol iddynt cyn cyflwyno’r cais. Dylid nodi, fodd bynnag, yn dilyn yr ymarfer hwn, ac unwaith y bydd y cais cynllunio yn cael ei gyflwyno’n ffurfiol i’r awdurdod cynllunio lleol, y bod modd gwneud cynrychiolaeth i’r awdurdod cynllunio lleol yn uniongyrchol o fewn eu cyfnod ymgynghori. Fel gyda phob cais cynllunio, gellir gosod unrhyw sylwadau a gyflwynir ar y ffeil gyhoeddus. Os hoffech ddysgu mwy am y cais cynllunio arfaethedig neu i wneud sylwadau arno, dewiswch y cais isod a dilynwch y dolenni.  

 

No posts found.