Yn arbennygu mewn dylunio pensaernïol, ymgynghori cynllunio, cadwraeth a rheoli prosiectau rydym ar hyn o bryd yn gweithio ar brosiectau yn Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin a Pharc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Masnachol & Defnydd Cymysg

MASNACHOL & DEFNYDD CYMYSG

Gyda’i gilydd, mae Linda a Rhodri o Benseiri BABB wedi gweithio ar amrywiaeth eang o brosiectau masnachol yn ystod eu gyrfaoedd. Mae’r prosiectau wedi cynnwys, manwerthu, diwydiannol, lletygarwch a swyddfeydd. Mae’r prosiectau mwy diweddar yn cynnwys:

APELIADAU GORFODI

Yn ddiweddar, mae BABB Architects wedi cyflwyno dwy apêl orfodi am gleient masnachol

Rôl: Penseiri BABB – mewnbwn pensaernïol a chynllunio

Cleient:  Cleient masnachol

Dyddiad: 2023

Lleoliad: Sir Gaerfyrddin

ANTIQUES ARBERTH A THU MEWN

Yn ddiweddar, mae BABB Architects wedi cyflwyno cais cynllunio ar gyfer newid defnydd.

Rôl: Penseiri BABB – mewnbwn pensaernïol a chynllunio

Cleient: Salmon & Sons

Dyddiad: 2023

Lleoliad: Arberth

CYSWLLT FFERMIO

Ar hyn o bryd mae Penseiri BABB yn rhan o’r tîm sy’n cefnogi Landsker Business Solutions sy’n darparu gwasanaethau ymgynghori i Cyswllt Ffermio. Mae Penseiri BABB yn darparu cyngor cynllunio a datblygu.